Welkom op devijzeltso.nl
Om gebruik te kunnen maken van onze webapplicatie, dient u in te loggen en/of te registreren. Zodra uw account is geactiveerd kunt u uw kind(eren) invoeren, beheren en aanmelden voor overblijf op school. Door middel van de onderstaande knoppen kunt u zichzelf registreren of inloggen op uw account.
Mocht u nog vragen hebben m.b.t. deze webapplicatie kunt u deze stellen aan uw contactpersoon van de school.